HUISREGELS

Tijdens het evenement zijn de volgende huisregels van kracht:

Huisregels HEAVENZ

Algemene regels:

 Alle aanwijzingen van medewerkers van Heavenz en de security die verband houden met deze huisregels moeten direct worden opgevolgd.

 Het is verplicht medewerking te verlenen bij fouilleren en controles op legitimatie,wapen-endrugs bezit

– Correcte kleding en schoenen zijn verplicht. Sportkleding en of kleding waarbij associatie gelegd kan worden met groeperingen of clubs zijn niet toegestaan.

– Gevonden voorwerpen kunnen bij de bedrijfsleiding worden ingeleverd.

-  De aan wezigheid op het festival terrein van Heavenz is geheel voor eigen risico.

 • Tijdens dit evenement worden foto's en filmopnames gemaakt die gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden. Bij het betreden van het festival gaat u hier mee stilzwijgend akkoord.
 • Als je het festival verlaat kun je niet terugkeren op het festivalterrein.
 • In gevallen waar in deze huisregels niet worden voorzien, beslist de organisatie.
 • Heavenz gebruikt een muntensysteem voor de betalingswijze van haar horeca. Gekochte munten worden niet retour genomen.
 • Heavenz "betaalmunten" van voorafgaande edities, kunnen niet ingewisseld worden tijdens een nieuw evenement van Heavenz Festival.
 • Op het terrein van heavenz vindt cameratoezicht plaats. Dit wordt door middel van tekst en afbeeldingen en op borden aangegeven. Het cameratoezicht vindt alleen plaats voor de volgende doeleinden:
 1. de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen;
 2. de beveiliging van gebouwen en terreinen en van de zaken en dieren die zich in diegebouwen of op die terreinen bevinden;
 3. het registreren van incidenten: gedragingen, verstoringen, ongevallen of anderegebeurtenissen die de eigendom, veiligheid of integriteit van het terrein,personen of zaken aantast of bedreigt.
 4. Camerabeelden worden minstens 2 weken bewaard.

Coronabeleid:

Bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs hebben. Dat betekent:

 • een vaccinatiebewijs;
 • of een herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud;
 • of een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor het evenement.

De 1,5 meter afstand is dan niet nodig tijdens het evenement. Wel zorgen wij ervoor dat je buiten het festivalterrein (voordat je naar binnen gaat) 1,5 meter afstand kunt bewaren door de signing op het pad te volgen.

 • Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt een dringend advies om een zelftest te doen voor het evenement.
 • Alle aanwezigen krijgen het dringende advies om op dag 5 na het evenement een zelftest te doen. Daarmee zijn ze een eventuele besmetting snel op het spoor.

Na het betreden van het festivalterrein is het niet toegestaan om tussendoor het terrein te verlaten. In verband met coronabeleid. 

Het is verboden om:

– Drugs in u bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.

– Wapensof andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, inu bezit te hebben.

– Diefstal of vernielingen te plegen.

– Goederen te verhandel en of te helen.

– Geweld te gebruik en of met geweld te dreigen.

– Discriminerende opmerkingen te maken.

 Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.

– Beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam.)

– Film- en/of foto-opnamen te maken voor commerciële doeleinden, welke niet bekend zijn bij de organisatie.

 

Het is niet toegestaan:

– Eigen dranken voedsel mee te nemen, dan wel te nuttigen.

 Consumpties uit het festival terrein mee naar buiten te nemen.

– In de directe omgeving van het festivalterrein afval te laten slingeren.

– Met voorwerpen te gooien en/of drank en etenswaren richting artiesten of naar het podium te gooien.

– Om(huis)dieren,al dan niet  aangelijnd,mee naar binnen te nemen.

De toegang kan u geweigerd worden wanneer u:

 Onderinvloed bent van verdovende middelen.

 Geen correcte schoenen of kleding draagt, zoals boven genoemd.

 Aangeschoten bent of dronken.

 De toegang tot het Heavenz event eerder is ontzegd.

– Niet mee werkt aan controles op wapen-en drugsbezit

- Niet in het bezit bent van een geldig ID-bewijs.

– Het maximum aantal bezoekers bereikt.

Bij het plegen van misdrijven:

– wordt u aangehoudenen worden relevante voorwerpen in beslag genomen.

– wordt u direct overgedragen aan de politie.

– wordt aangifte gedaan en/of klacht ingediend.

Bijhetnietnalevenvanonzehuisregels:

– Word u van het evenement terrein verwijderd en zal u(eventueel )de verdere toegang tot het evenement ontzegd worden.

– Word bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.

– Bij ontstane schade word deze verhaald op de veroorzaker.

 

Bij het aankomen en verlaten van“HEAVENZ” vragen wij u de omgeving rustig en zonder lawaai te verlaten.